. .

3M™ Speedglas™ 9100 FX und 9100 FX Air

Još bolja vidljivost:

Nova Speedglas 9100 FX maska za zavarivanje zahvaljujući funkcijama FlexView spaja automatski filter za zavarivanje i providni zaštitni vizir. Ne samo da je vidno polje providnog stakla u poređenju sa prethodnim Speedglas modelima veće, nego smo geometriju maske oblikovali na potpuno novi način da bi se vidno polje proširilo u svim pravcima.

Poboljšana respiratorna zaštita – TH3!

Stalnu respiratornu zaštitu kod predradnji i dorade i uvek najbolju vidljivost nudi nova 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air automatska maska za zavarivanje. Može se spojiti i sa 3M™ Adflo™ ventilacionim sistemom respiratorne zaštite (u ovoj kombinaciji klasa zaštite TH3!) i sa 3M™ Fresh-air™ C aparatom za dovod komprimovanog vazduha.