U praksi se pokazalo da se ventilacioni sistemi, odnosno sistemi za dovod komprimovanog vazduha respiratorne zaštite, koji se koriste u industriji, a ne održavaju redovno, u vecini slucajeva nalaze u lošem, tj. nepotpunom stanju. Korisniku se kod korišcenja opreme preporucuje zaštita koja je u mnogo slucajeva prisutna samo delimicno ili uopšte nije prisutna.

Iz tog razloga bi kod ventilacionih sistema respiratorne zaštite trebalo redovno, zavisno od uslova primene, proveriti sledece:

Ventilacioni sistem:

 • provera vidljivosti i funkcija
 • higijensko cišcenje odnosno dezinfekcija
 • provera strujanja vazduha
 • kalibracija tacke alarma
 • provera funkcije alarma
 • provera akumulatora
 • provera punjaca
 • oznaka sa kontrolne nalepnice

Delovi za glavu:

 • provera vidljivosti i funkcije
 • cišcenje i dezinfekcija
 • zamena oštecenih, odnosno nedostajucih delova (npr. znojnica, itd.)
 • provera cevi za vazduh